logotipi

1. Naziv aktivnosti

Oprema za skladišča za namen predelave kmetijskih proizvodov

2. Povzetek

S kandidaturo na javnem razpisu 4.2. bo podjetje s predvidenimi investicijami doseglo povečanje obsega proizvodnje, na drugi strani pa zmanjšanje proizvodnih stroškov. Del investicije je vezan tudi na zamenjavo dotrajanih strojev in nadomeščanje ročnega dela. Glavni učinek investicije se vidi v povečanju obsega proizvodnje v posameznih proizvodnih delih podjetja.

3. Daljši opis

Z naložbo v novo lupilno linijo za zelenjavo, bomo konkurenčni na tržišču, olajšali si bomo delo ter zamenjali nekatere stare stroje z novimi, zmogljivejšimi. Novi lupilec za zelenjavo bo pripomogel tudi k zmanjševanju odpadnega materiala in ločitvi trdih delcev od vode. Z izvedeno naložbo bomo povečali tudi obseg dela ter prihodkov v podjetju

4. Cilji

Cilj je povečanje obsega pridelave proizvodov ter prodor na razširjeno tržišče, zmanjševanje letne količine odpadkov in ponovna uporaba stranskih proizvodov ter krepitev razvojne skupine podjetja.

5. Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Obnovili bomo prostor za nečisto dejavnost, namestili sodobno tehnološko opremo, ki je okolju prijazna, zagnali bomo tehnološko linijo za lupljenje zelenjave

6. Pričakovani rezultati

Skrajšanje časa za izvedbo naročil kupcev, znižanje stroškov pridelave, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, izboljšanje produktivnosti, povečanje palete lastnih proizvodov vrhunske kvalitete, povečanje tržnega deleža s povečanjem prodaje na domačem trgu, širitev na nove trge, doseganje stabilne in trajne rasti.

Spletna stran Evropske komisije

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran programa razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/