logotipi

1. Naziv aktivnosti

Oprema za namakanje

2. Povzetek

S kandidaturo na javnem razpisu 4.1. bo kmetija s predvideno investicijo doseglo zmanjašnje izpostavljenosti od vremenskih razmer.

3. Daljši opis

Naložba na kmetiji Kolenko je usmerjena v individualne namakalne opreme za namakanje poljščin in vrtnin. S tem želimo zmanjšati izpostavljenost in odvisnost od neprevidljivih vremenskih razmer ter na površinah zagotoviti stabilne pridelke. Načrtovana investicija pa je prispevala tudi k večji konkurenčnosti kmetije, zniževanju stroškov in k večji učinkovitosti.

4. Cilji

Cilj je povečanje obsega pridelave in zmanjšanje odvistnosti od vremenskih razmer.

5. Pričakovani rezultati

Zmanjšanje negativnih vremenskih vplivov na pridelavo. Prilagajanje podnebnim spremembam. Racionalizacija stroškov pridelave. Uvajanje novejših tehnologij. Pozitiven učinek na fizikalne lastnosti tal.

Spletna stran Evropske komisije

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran programa razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/