program-razvoja-podezelja
rural-development

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA DOŽIVETJE PONUDBE DEŽELE ŠTORKELJ

AKRONIM: DOŽIVETJE LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

PROJEKT SE SOFINANCIRA iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Prijavitelj:ZRP POMELAJ z.o.o.
Partnerji:Društvo za šport, turizem, razvoj, kulturo Slovenije – ŠTRK Slovenija
Občina Črenšovci
Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Kmetija Kolenko d.o.o.
Mlinarstvo Boštjan Premoša s.p.
Keramika Cojhter Marjan

Začetek projekta: 15.10.2018
Konec projekta: 30.8.2019

Namen operacije je izboljšati turistično ponudbo območja, skozi enotni nastop lokalnih ponudnikov in oblikovanjem novih turističnih produktov območja.

Cilj operacije je, izboljšati turistično privlačnost občin območja LAS pri dobrih ljudeh skozi povezovanje ponudnikov in kulturne dediščine.

Skozi operacijo bomo aktivirali endogene potenciale ciljnega območja (tradicija, obrt, kulturna dediščina, lokalni pridelki in kulinarika). Z operacijo želimo izboljšati turistično ponudbo območja skozi enotni nastop lokalnih ponudnikov povezanih v mrežo/grozd, novo ustvarjene prodajna in prom. orodja in novo vzpostavljeno turistično tržnico na večjih dogodkih. Trajna ponudba izdelkov bo v novo urejeni trgovini na Sabolovi domačiji ki je v nastajanju in je zaščitena kot nepremična kulturna dediščina in vpisana v register kulturne dediščine. Razvit bo novi skupni turistični produkt- turistična tržnica, ki bo delovala izven lokacije ponudnikov in storitve v navezavi na lokalne proizvajalce in kulturno dediščino. Privabiti želimo aktivne goste lokalnih termalnih kopališč, kjer na letni ravni beležijo milijon prenočitev in iščejo doživetje ter obiskovalce festivalov in sejmov na območju LAS .Ker je eden izmed ciljev povečati tudi obisk posameznih ponudnikov, bodo ponudniki v okviru projekta razvili prodajne kotičke, opremili in posodobili že obstoječe kotičke in se opremili s kakovostnimi promocijskimi in prodajnimi orodji ki so ključ za povečanje doživetja obiskovalcev. Ker znanja nikoli ni preveč, bomo skozi priprave na skupni nastop, šli tudi skozi niz potrebnih izobraževanj in usposabljanj. Nameravamo ustvariti novo delovno mesto organizator turistične tržnice in drugih tržnih aktivnosti namenjeno vzpostavljanju turističnega produkta in trajnosti tržnih aktivnosti.

Dodatne informacije o projektu:
Evropska komisija
Program razvoja podeželja